Test hvilket bærekraftsmål som er viktigst for deg

VERDENS VIKTIGSTE MÅL

Vi kan alle bidra til å nå bærekraftsmålene om en bedre verden! Finn ut hvilket av de 17 målene som har en plan for det du bryr deg mest om.

Norad