De 17 bærekraftsmålene | Verdens viktigste mål

De 17 bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og bremse klimaendringene innen 2030. For å klare dette er det viktig at vi jobber sammen, på mange fronter.

Trykk deg inn på hvert enkelt mål under og les mer om hvorfor disse er verdens viktigste mål.

 1. 1. Utrydde fattigdom
 2. 2. Utrydde sult
 3. 3. God helse og livskvalitet
 4. 4. God utdanning
 5. 5. Likestilling mellom kjønnene
 6. 6. Rent vann og gode sanitærforhold
 7. 7. Ren energi til alle
 8. 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst
 9. 9. Industri, innovasjon og infrastruktur
 10. 10. Mindre ulikhet
 11. 11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn
 12. 12. Ansvarlig forbruk og produksjon
 13. 13. Stoppe klimaendringene
 14. 14. Livet i havet
 15. 15. Livet på land
 16. 16. Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
 17. 17. Samarbeid for å nå målene
Norad