For lærere | Verdens viktigste mål

For lærere

Er du lærer på 10. trinn eller VGS? Her finner du undervisningsoppgaver du kan bruke sammen med testen.

Verdens viktigste mål-testen, eller "Bærekraftomaten” som vi liker å kalle den, kan brukes som en engasjerende aktivitet i undervisning om FNs bærekraftsmål. Den kan være et utgangspunkt for diskusjon og refleksjon eller brukes i kombinasjon med andre oppgaver.

Fra 10. trinn

Vi anbefaler testen fra 10. trinn og oppover, fordi flere spørsmål og temaer kan oppleves som vanskelige og for langt unna hverdagen til yngre elever. Det kan være lurt å ta testen selv på forhånd, og så forklare utvalgte ord og begreper for elevene før gjennomføring.

Oppgaver fra FN-sambandet

Elevene kan med fordel ta testen som del av et undervisningsopplegg eller prosjekt.

FN-sambandet har laget undervisningsopplegget "Bærekraftomaten" til testen.

Testen kan også fint integreres i oppgave 7, 8 og 15 i FN-sambandets “Ressursbank bærekraft”.

Oppgaver fra NDLA

Nasjonal digital læringsarena (NDLA) har laget opplegget "Mitt prosjekt for bærekraftig endring": I løpet av 30 dager skal dere gjøre en endring i en vane med utgangspunkt i resultatet fra testen «Verdens viktigste mål».

Forslag til andre ressurser fra NDLA, som det passer godt å jobbe med etter at dere har tatt testen:

Slumpord med FNs bærekraftsmål: Bli bedre kjent med FNs bærekraftsmål, samtidig som dere får trent opp evnen til kreativitet og assosiasjonstenkning.

Presenter din løsning på et bærekraftsproblem: Bruk fagkunnskap fra ditt utdanningsprogram og finn løsninger på et bærekraftsproblem. Lær hvordan du kan presentere ideene dine på en måte som gjør at andre tror på dem.

Norad