Om testen | Verdens viktigste mål

Om testen

Skapt for å lære deg mer om bærekraftsmålene.

«Verdens viktigste mål» er en kampanje fra Norad, direktoratet for utviklingssamarbeid. Denne testen er laget for å gi deg et innblikk i de 17 bærekraftsmålene.

Basert på svarene dine får du en pekepinn på hvilket bærekraftsmål som rommer de temaene du bryr deg om og engasjerer deg i. Sånn kan vi gi relevant og interessant kunnskap til deg og alle andre som tar testen.

Om Norad

Norads hovedoppgave er å sørge for at norske bistandspenger blir brukt på best mulig måte, og å rapportere om hva som fungerer og ikke fungerer.

Norad har også et ansvar for å spre kjennskap og kunnskap om bærekraftsmålene i hele befolkningen. Denne kampanjen er et resultat av det oppdraget.

Her kan du lese mer om Norad og vårt arbeid.

Kreditering

Fotografier brukt på resultatsidene for bærekraftsmålene er tatt av Ken Opprann, Espen Røst, Jan Speed og Andrea Brizzi.

Enkelte fotografier på resultatsidene for bærekraftsmålene er brukt under lisens fra Shutterstock.

Fotografier brukt på undersidenene «Dette gjør Norge i verden» er tatt av Ken Opprann, Jan Speed og Marte Lid.

Enkelte videoklipp i kampanjefilmene er filmet av Per Liebeck, Nordic Made Film.

Kampanjen «Verdens viktigste mål» er utviklet av Gambit Hill+Knowlton i samarbeid med Netlife (nettsideutvikling) og Oslo Assembly (kampanjefilm og foto).

Norad