Dette gjør Norge i verden | Rent vann og gode sanitærforhold | Verdens viktigste mål
Rent vann og gode sanitærforhold

Rent vann og gode sanitærforhold

Her er ett av prosjektene Norge støtter for å nå dette målet

Rent vann og gode sanitærforhold

Kampen mot korrupsjon sikrer innbyggerne rent vann

Kirkens Nødhjelp har i mange år arbeidet med å sikre tilgang til rent vann til alle i Tanzania, med støtte fra Norad og Utenriksdepartementet. Tilgang til vann er nemlig en menneskerett!

Rent vann og gode sanitærforhold

Da Kirkens Nødhjelp startet sitt arbeid manglet annenhver innbygger i landet tilgang til rent drikkevann. I mange tilfeller var årsaken korrupsjon i de lokale vannverkene.

Rent vann og gode sanitærforhold

Organisasjonen har bidratt til bevisstgjøring og opplæring av lokalbefolkningen, slik at de selv kan overvåke offentlige utbetalinger, legge press på myndighetene og sikre at offentlige midler faktisk brukes til alles beste – som å sikre innbyggerne tilgang til lokale vannkilder.

Norad