Sjekk ut bærekraftsmål 6

Bærekraftsmål nummer 2: Rent vann og gode sanitærforhold
Vi må sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Tenk deg et liv uten rent vann? Du får sjeldent slukket tørsten og har verken vann til å koke mat eller vaske deg …

Tre av ti mennesker i verden har ikke tilgang på rent drikkevann. Enda flere mangler toalett og ordentlige sanitære forhold. Flere millioner dør hvert år av sykdommer de får på grunn av skittent vann og dårlige hygieniske forhold.

Det finnes nok ferskvann i verden, men økonomi og manglende infrastruktur står i veien for alle skal få tilgang. I tillegg fører befolkningsvekst og klimaendringer til at vannmangelen øker flere steder. Derfor er det viktig at vi beskytter de drikkevannskildene vi har, og at vi investerer i nye vann- og sanitæranlegg i regionene der disse mangler – slik at alle i verden får tilgang på rent vann og toaletter innen 2030.

Målet henger sammen med

Livet i havet
God helse og livskvalitet
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Samarbeid for å nå målene