Dette gjør Norge i verden | Stoppe klimaendringene | Verdens viktigste mål
Stoppe klimaendringene

Stoppe klimaendringene

Her er ett av prosjektene Norge støtter for å nå dette målet

Stoppe klimaendringene

Satellittovervåking redder regnskogen i Guyana

85 prosent av Guyana er dekket av skog. De siste ti årene har Norge og Guyana hatt et klima- og skogpartnerskap og landet har utviklet et av de beste systemene for skogovervåking.

Stoppe klimaendringene

Målinger viser at Guyanas avskoging er meget lav sammenliknet med andre land. Lav avskoging reduserer klimagassutslipp, fordi trærne binder CO2. Skogovervåkingssystemet er basert på satellitteknologi, målinger i felt og statistiske metoder.

Stoppe klimaendringene

Satellittovervåkingen har også avslørt ulovlig gullgruvevirksomhet, som er et stort problem i denne delen av Amazonas. Gullgraverne står for minst 10 prosent av avskogingen i Amazonas og slipper ut mange tonn med kvikksølv rett i elven. Norge gir bistand for å få en slutt på dette.

Norad