Sjekk ut bærekraftsmål 13

Bærekraftsmål nummer 2: Stoppe klimaendringene
Vi må handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Klimaendringene er vår tids største trussel. Det er forskere over hele verden enige om. Temperaturen på kloden går opp, isbreer smelter og havet stiger.

Endringene vil føre til mer helseproblemer, dårligere tilgang på mat og vann, konflikter og flyktninger, økonomisk ulikhet, tap av naturmangfold og skader på infrastruktur og bygninger. De fattigste rammes hardest.

Men klimaendringene kjenner ingen landegrenser. For å unngå katastrofale konsekvenser må vi begrense økningen av gjennomsnittstemperaturen til 1,5 °C innen 2030. Vi må kutte i klimagassutslippene våre, og det må satses mer på fornybar energi. Ikke minst må vi bevare verdens skoger og regnskoger, som absorberer store mengder karbon (CO2) fra atmosfæren – verdens helt naturlige karbonfangere.

Målet henger sammen med

Ren energi til alle
Utrydde fattigdom
God utdanning
Samarbeid for å nå målene