Dette gjør Norge i verden | Utrydde fattigdom | Verdens viktigste mål
Utrydde fattigdom

Utrydde fattigdom

Her er ett av prosjektene Norge støtter for å nå dette målet

Utrydde fattigdom

Ved å betale skatt bidrar gruveselskapene til å bekjempe fattigdom

Bistand og pengegaver fra utlandet er ikke nødvendigvis nøkkelen til å bekjempe fattigdom i et land. Det er mye viktigere at landet selv øker egne inntekter, slik som i Zambia.

Utrydde fattigdom

Zambia er en av verdens største kobbereksportører. For noen år tilbake ba Zambia om norsk bistand for å bedre skatteleggingen av gruveindustrien i landet. Det har gitt resultater: Flere hundre millioner ekstra i statskassa, som kan brukes til å finansiere egen utvikling.

Utrydde fattigdom

Gjennom bistandsprogrammet “Skatt for utvikling” jobber eksperter fra skattedirektoratet i Norge tett sammen med kolleger i Zambia, Tanzania og Mosambik – for å utvikle nye rutiner og strategier for skatterevisjon, i tillegg til å gi opplæring i relevante verktøy.

Norad