Sjekk ut bærekraftsmål 1

Bærekraftsmål nummer 2: Utrydde fattigdom
Vi må utrydde alle former for fattigdom i hele verden innen 2030.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Det handler ikke bare om å ha nok penger til mat, klær og tak over hodet, men også om muligheten til å leve et verdig liv.

Siden årtusenskiftet er andelen mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom mer enn halvert. Likevel lever fortsatt mer enn 700 millioner under fattigdomsgrensa på 1,90 dollar dagen. Dessverre har også koronapandemien ført til økt fattigdom.

For å utrydde verdens fattigdom må økonomisk vekst fordeles jevnere, både mellom land og blant innbyggerne innad i land. I tillegg må flere inkluderes i arbeidslivet. Alle land må gi innbyggerne sine like muligheter og investere i sosiale velferdsordninger som arbeidsledighetstrygd og sykepenger.

Målet henger sammen med

Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Stoppe klimaendringene
Mindre ulikhet
Samarbeid for å nå målene