Sjekk ut bærekraftsmål 8

Bærekraftsmål nummer 2: Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Vi må fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Du har utdanning, men får likevel ikke jobb. Det sier seg selv at livet blir tøft å takle.

I mange utviklingsland var ledigheten skyhøy allerede før koronapandemien. Nå er den blitt enda høyere. I tillegg tjener omtrent halvparten av de som har jobb så dårlig at de ikke kan leve av lønnen.

For å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og skape bærekraftig økonomisk vekst må alle arbeidsdyktige ut i arbeid. Det må legges til rette for at ungdom – og flere kvinner – kommer inn på arbeidsmarkedet. Vi må sørge for trygge og anstendige arbeidsforhold – i stedet for svart eller uformelt arbeid. Full sysselsetting er en enorm utfordring for alle land fram mot 2030.

Målet henger sammen med

Utrydde fattigdom
Ansvarlig forbruk og produksjon
God utdanning
Samarbeid for å nå målene