Sjekk ut bærekraftsmål 4

Bærekraftsmål nummer 2: God utdanning
Vi må sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Noe av det aller viktigste for at et land skal utvikle seg er at store deler av befolkningen får en god utdanning. Utdanning er nøkkelen til å jobbe seg ut av fattigdom, bedre helse og økt likestilling i samfunnet.

Før koronapandemien gikk ni av ti barn i verden på skolen. Særlig har andelen jenter på skolebenken økt. Denne enorme framgangen må vi nå kjempe for å holde fast i.

Målet videre er at alle unge i verden ikke bare går på skole, men også at de får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet eller en yrkesutdanning. Utdanningen skal være relevant for arbeidslivet.

Målet henger sammen med

Likestilling mellom kjønnene
Ren energi til alle
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Samarbeid for å nå målene