Sjekk ut bærekraftsmål 12

Bærekraftsmål nummer 2: Ansvarlig forbruk og produksjon
Vi må sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Dette er et mål der du og jeg virkelig kan ta ansvar!

I dag forbruker vi mer enn det kloden vår kan tåle. En tredjedel av maten som produseres blir aldri spist opp. Vi kjøper og skifter ut mobiltelefoner og annet elektronisk utstyr nesten like ofte som vi skifter sokker. Før koronapandemien rammet oss var det mange som elsket å dra på flyturer til fjerne og nære strøk – kanskje oftere enn strengt nødvendig?

For å sikre fremtiden til våre barn og barnebarn må hver og en endre livsstil. Store selskaper må produsere varer på miljøvennlig vis. Både myndigheter, privat næringsliv og enkeltpersoner må bidra til å forvalte naturens ressurser på en mer bærekraftig måte.

Målet henger sammen med

Livet i havet
Utrydde sult
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Samarbeid for å nå målene