Sjekk ut bærekraftsmål 17

Bærekraftsmål nummer 2: Samarbeid for å nå målene
Vi må styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Koronapandemien viser tydelig hvor viktig det er å samarbeide over landegrensene. Vi klarer ikke å bekjempe pandemien her hjemme hvis ikke resten av verden gjør det samme.

Det samme kan vi si om klimautfordringene. Vi deler alle den samme lufta og de samme verdenshavene.  På felt som økonomi, utdanning, fredsbygging, migrasjon og bekjempelse av fattigdom og ulikhet, er det vesentlig at vi må samarbeide for å finne løsninger.

Dette målet favner over alle de 16 andre bærekraftsmålene. For å nå disse er vi nødt til å samarbeide over landegrenser. Vi trenger alle i samfunnet må med på laget: Frivillige organisasjoner, næringslivet, politikere, ulike religiøse grupper, unge og gamle – du og jeg!

Målet henger sammen med

Utrydde fattigdom
Stoppe klimaendringene
Mindre ulikhet
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner