Sjekk ut bærekraftsmål 2

Bærekraftsmål nummer 2: Utrydde sult
Vi må utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Uten mat og drikke duger ingen. Mennesker som sulter er mindre produktive og får større utfordringer med å opprettholde levebrødet. Det blir en ond sirkel.

Mer enn 800 millioner mennesker lider av sult. Krig, ekstremvær og økonomisk tøffe tider er hovedårsakene. Målet handler ikke bare om å utrydde sult, men også om å forebygge feilernæring. Feilernæring kan hemme og begrense barns vekst og mentale utvikling.

For å oppnå matsikkerhet må vi bruke bærekraftige metoder når vi produserer maten, og landbruket må tilpasses klimaet og sesongene. Økt produksjon av mat må gå hånd i hånd med vern av naturen og økosystemene. Småbønder, fiskere og andre som driver med småskala og klimatilpasset matproduksjon fortjener derfor vår støtte.

Målet henger sammen med

Industri, innovasjon og infrastruktur
Livet på land
Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Samarbeid for å nå målene