Sjekk ut bærekraftsmål 14

Bærekraftsmål nummer 2: Livet i havet
Vi må bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, strømningene, kjemien og alt livet i havet påvirker de globale systemene som gjør det mulig for oss å leve på jorda, inkludert oksygenet vi puster inn.

Likevel har havet bestandig blitt brukt som en søppelplass. De store mengdene plast er i dag et enormt problem.

For å nå bærekraftsmålet om å bevare havet må vi hindre forsøpling, forgiftning og havforsuring. Vi må beskytte korallrevene og dyrelivet under vann. I tillegg må vi få slutt på overfiske.  Vi kan bruke de marine ressursene, men det må gjøres på bærekraftig vis.

Målet henger sammen med

Livet på land
Utrydde sult
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene