Sjekk ut bærekraftsmål 11

Bærekraftsmål nummer 2: Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Vi må gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Verden får stadig flere og større byer. Vi urbaniseres i en rasende fart, og mer enn halvparten av jordas befolkning bor nå i byer.

Denne utviklingen er både spennende og utfordrende. Byene er sentrum for mye kreativitet, innovasjon, kultur, vitenskap og møter mellom mennesker og ulike kulturer. Samtidig står byene for 75 prosent av alle klimagassutslipp, og store slumområder hindrer gode levekår.

Målet fram mot 2030 er å sørge for at byene og lokalsamfunnene gir tilgang til boliger, strøm, vann- og avløp og transport for alle innbyggerne. Vi må få på plass god håndtering av søppel, redusere forurensning og bruke ressursene på en bærekraftig måte. Stedet der du bor skal være trygt, inkluderende og bærekraftig.

Målet henger sammen med

Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Livet på land
Industri, innovasjon og infrastruktur
Samarbeid for å nå målene