Sjekk ut bærekraftsmål 15

Bærekraftsmål nummer 2: Livet på land
Vi må beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Hvert minutt mister verden ti fotballbaner med regnskog. I kampen mot klimaendringene er regnskogen en av de viktigste slagmarkene.

De årlige utslippene fra avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. Verdens skoger er nemlig et gigantisk karbonlager. Trærne tar til seg CO2 og gir oss ren luft tilbake. Å bevare regnskogene bidrar derfor til å bremse globale klimaendringer.

Dette målet handler om å verne verdens biologiske mangfold, om å ta vare på vårt fantastiske plante- og dyreliv. Truede arter må beskyttes fra å dø ut, og naturområder må vernes fra ødeleggelse. I tillegg er matsikkerhet og urfolks rettigheter andre viktige grunner til å sørge for en bærekraftig bruk av naturressursene våre.

Målet henger sammen med

Livet i havet
God helse og livskvalitet
Ren energi til alle
Samarbeid for å nå målene