Sjekk ut bærekraftsmål 9

Bærekraftsmål nummer 2: Industri, innovasjon og infrastruktur
Vi må bygge solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og innovasjon.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Infrastruktur er samfunnets skjelett. For at et samfunn skal fungere trenger vi veier, jernbaner, havner, vann- og avløp, vanningssystemer i landbruket, kraftforsyning og telekommunikasjon. På toppen av alt trenger vi en god organisering av dette.

For å bygge en solid infrastruktur og fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering i alle verdens land trenger vi kloke hoder – og mennesker som tør å tenke utenfor boksen for å finne og utvikle nye løsninger.

Derfor er innovasjon et nøkkelord for å nå dette målet. Vi må satse mer på forskning, ny teknologi og vitenskap.

Målet henger sammen med

God helse og livskvalitet
Rent vann og gode sanitærforhold
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Samarbeid for å nå målene