Sjekk ut bærekraftsmål 16

Bærekraftsmål nummer 2: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner
Vi må fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Ikke siden 2. verdenskrig har det vært så mange på flukt som nå: Nesten 80 millioner mennesker.

Krig, konflikt, forfølgelse og alvorlige brudd på menneskerettighetene er hovedårsakene til at mennesker flykter fra hjemmene sine. Skal vi redusere antallet flyktninger kreves politiske løsninger.

Arbeidet for å fremme fredelige, rettferdige og inkluderende samfunn er viktigere enn noensinne. Uten rettsvern for alle og velfungerende institusjoner, som skoler, domstoler og sykehus, blir det vanskelig å nå bærekraftsmålene.

Målet henger sammen med

God utdanning
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene