Sjekk ut bærekraftsmål 5

Bærekraftsmål nummer 2: Likestilling mellom kjønnene
Vi må oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Verden er i dag et bedre sted for kvinner enn tidligere, ifølge noen av FNs indikatorer. For eksempel er det oppnådd mye i kampen mot kjønnslemlestelse og barneekteskap, og det er nesten like mange jenter som gutter i skolen.

Likevel har vi fortsatt en lang vei å gå for å få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i verden.

Vi må sørge for at kvinner får lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie jord og like muligheter til ledende stillinger. Alle land må vedta lover og føre en politikk som sikrer kvinners rettigheter og beskytter mot kjønnsbasert vold og overgrep. I tillegg må vi jobbe for å endre seiglivede holdninger!

Målet henger sammen med

Mindre ulikhet
Rent vann og gode sanitærforhold
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Samarbeid for å nå målene