Sjekk ut bærekraftsmål 7

Bærekraftsmål nummer 2: Ren energi til alle
Vi må sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Moderne velferdssamfunn trenger elektrisitet: Til sikkerhet, arbeidsplasser, helsetjenester, matproduksjon, informasjon, underholdning og lekselesing om kvelden.

Kraftverk og ledninger alene er ikke nok. Det krever også gode energilover, at markedet fungerer, og kontroll og vedlikehold. I dag lever 789 millioner mennesker uten strøm, og en av fire helsebygg mangler elektrisitet i noen land. Det er farlig i møte med pandemier.

I tillegg må flere og flere i verden bruke fornybar energi. Det krever at vi utvikler klimavennlige og bærekraftige løsninger som går bort fra fossil energi. Målet er at alle får tilgang til elektrisitet til overkommelig pris innen 2030. Skal alle få strøm, trengs det en kraftfull innsats.

Målet henger sammen med

Stoppe klimaendringene
Industri, innovasjon og infrastruktur
Bærekraftige byer og lokalsamfunn
Samarbeid for å nå målene