Sjekk ut bærekraftsmål 3

Bærekraftsmål nummer 2: God helse og livskvalitet
Vi må sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

Verden har gjort fantastiske framskritt innen helse. Barnedødeligheten er halvert, levealderen stiger i alle land, og flere farlige sykdommer er utryddet de siste tiårene.

Men helseutfordringene står fremdeles i kø. I utviklingsland rammer sykdommer som malaria og tuberkulose fortsatt altfor mange. Forurenset luft, tobakk, rusmisbruk, psykiske lidelser og trafikkulykker rammer både fattige og rike.

Nøkkelen til å nå dette målet er å bygge bedre helsesystemer som sikrer alle innbyggere tilgang til grunnleggende helsetjenester og medisiner når de er syke. Støtte til forskning er også essensielt. Koronapandemien viser tydelig hvor viktig nettopp forskning og internasjonalt samarbeid er for å bekjempe smittsomme sykdommer og andre store helseutfordringer.

Målet henger sammen med

Utrydde sult
Rent vann og gode sanitærforhold
Likestilling mellom kjønnene
Samarbeid for å nå målene