Sjekk ut bærekraftsmål 10

Bærekraftsmål nummer 2: Mindre ulikhet
Vi må redusere ulikhet i og mellom land.

Del dette bærekraftsmålet

Del på instagram

De 85 rikeste personene i verden har like mye penger som hele den fattigste halvparten av verden til sammen.

Den ekstreme fattigdommen i verden er redusert betydelig de siste tiårene. Men gapet mellom de fattige og rike har økt. Spesielt har forskjellene innad i mange land blitt større. Dette er ikke bare urettferdig, det er også dårlig samfunnsøkonomi. Videre svekker det tilliten mellom mennesker og kan skape sosial uro.

For å redusere ulikhet må et lands ressurser fordeles rettferdig. De fattigere og marginaliserte gruppene må få lik tilgang til tjenester som utdanning og helsehjelp. For å nå dette målet kreves gode skattesystemer og velferdsordninger.

Målet henger sammen med

Likestilling mellom kjønnene
Utrydde fattigdom
Ansvarlig forbruk og produksjon
Samarbeid for å nå målene